Prednášajúci

Štvrtým ročníkom konferencie FM Camp 2016 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. Baláž Miroslav, PhD.
M&P spol. s r.o.
Head of AEC dep. and office in Bratislava

LinkedIn Profil

Som absolvent Stavebnej fakulty STUBA. Cez jeden rok som strávil na univerzitách v Belgicku a Anglicku. 5 rokov som pracoval ako projektant bet. konštrukcií. Následne skoro 2 roky som pôsobil ako technická podpora a konzultant pre CAD a BIM software. V súčasnosti už cez 3,5 roka vediem oddelenie AEC v spoločnosti M&P, kde sa zaoberáme predajom a implementáciou CAD/BIM softvérovými možnosťami pre stavebníctvo.

Bechynský Štěpán
Microsoft

LinkedIn Profil

Po skoro devíti letech opustil Štěpán Bechynsky společnost Microsoft, kde pracoval jako Technical Evangelist se zaměřením na Microsoft Azure a zakotvil v klidnějších vodách farmaceutické společnosti MSD, kde měl na starost infrastrukturu v Amazon Web Services. V klidných vodách získal titul MVP a vrátil se do společnosti Microsoft, kde se stará o IoT řešení v regionu CEE jako technický konzultant. Ve volných chvílích se věnuje mikrokontrolérům a 3D tisku a víkendy tráví nejraději u plotny nebo přednášením o Arduino.

Ing. Brestovanský Peter
COFELY, a.s.
Riaditeľ Divízie komplexnej správy nehnuteľností

Riaditeľ divízie komplexnej správy nehnuteľností spoločnosti Cofely, a.s. V oblasti facility manažmentu pracuje 13 rokov. Bol pri rozbehu a riadi jedny z najväčších projektov FM na Slovensku. Cofely je jedným z najväčších poskytovateľov služieb FM na Slovensku.

Mgr. Čarabová Andrea
Svet zdravia, a.s.
Manažér prevádzky

LinkedIn Profil

Od roku 1999 sa venuje oblasti FM. Má skúsenosti s riadením sieťových projektov v oblasti FM, so zavedením a riadením outsourcing-u v oblasti FM, skúsenosti s efektívnym nastavovaním procesov zameraných na znižovanie prevádzkových nákladov ako aj z implementácie riešení zameraných na šetrenie energií. Pracovala vo VUB, a.s. na pozícii riaditeľky odboru Správy budov a investícii a vo firme Amirea, s.r.o. ako konzultant a školiteľ. Od marca 2015 pracuje v spoločnosti Svet zdravia, a.s. kde je zodpovedná za oblasť riadenia prevádzky 14 nemocníc.

Čech Dominik, MBA
Enprom s.r.o.
COO

LinkedIn Profil

Svoj profesionálny život venoval priemyselnej energetike a energetike budov, pôsobil vo viacerých významných medzinárodných spoločnostiach. Vo firme Enprom sa venuje zariadeniam kritickej infraštruktúry a bezpečnosti procesov.

Ing. Čurka Daniel, PhD.
COFELY, a.s.
vedúci oddelenia energetických služieb

LinkedIn Profil

V 1996 ukončil štúdium na STU v Bratislave odbor Energetika a technika prostredia. Venoval sa výskumným projektom v oblasti aplikovanej termomechaniky so smerovaním k sorpčným chladiacim zariadeniam. Spracovával energetické audity a koncepcie. Momentálne vedúci oddelenia energetických služieb.

Ing. Funtík Tomáš, PhD.
BIM asociácia Slovensko
Viceprezident, Odborný garant pre informačné technológie

LinkedIn Profil

Aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a venuje sa primárne problematike BIM z pohľadu implementácii do stavebnej praxe a napojenia na výuku na univerzitách. Zároveň pôsobí ako expert v pracovnej skupine CEN TC 442 pre štandardizáciu BIM v EÚ, je zástupcom SR v pracovnej skupine EÚ BIM Task Group pre implementáciu BIM vo verejnom obstarávaní. Zastupuje SKSI v pracovnej skupine V4 BIM Task Group.

Gečevský Marián
IAM - Intelligent Area Management
Master

LinkedIn Profil

Hečko Radim
IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika
Project manager

LinkedIn Profil

Ve společnosti IMI Hydronic Engineering působí od roku 2000. Má praktické zkušenosti z projektování, realizace, uvádění do provozu a diagnostiky největších projektů v ČR, SK i v zahraničí. Je autorem několika odborných publikací zabývajících se hydronickým vyvažováním a regulací vytápěcích a chladících soustav. Ve volném čase se věnuje rodině, hře na bicí, motorkaření, cyklistice a dalším sportům.

Hromada Branislav
IAM - Intelligent Area Management
Leader

LinkedIn Profil

Mgr. Izakovič Matúš
ESM YZAMER s.r.o.
Marketing a integrácia technológií

LinkedIn Profil

Vizionár a riaditeľ technického vývoja v spoločnosti ESM YZAMER, energetické služby a monitoring, http://www.yzamer.sk. Jeho špecilizáciou je virtualizácia IT, softvérový vývoj a management technológií smart metering systémov Heat2go, http://www.heat2go.sk a IP komunikácia technológií. Vyštudoval kombináciu IT, počítačových sietí a marketingu, čo sa odzrkadluje na technológiách ktoré vytvára. Je vášnivým cestovateľom a vo voľnom čase obľubuje snowboard a tvorbu hudby. Angažuje sa v oblasti IT bezpečnosti a internetovej neutrality.

Ing. Kertész Ľuboš
Veolia energia Poprad, a.s.
regionálny riaditeľ pre región východ, predseda predstavenstva Veolia energia Poprad a.s.

Predseda predstavenstva spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s., prevádzkovateľa tepelného hospodárstva mesta Poprad. Vyštudoval Technickú univerzitu Košice, odbor tepelná energetika, je držiteľom inžinierskeho diplomu Vysokej školy Petrochémie a motorov v Paríži. V spoločnosti Veolia pôsobí 19 rokov, hlavne na obchodníckych pozíciách. Od roku 2010 pôsobí na pozícii regionálneho riaditeľa regiónu východ.

Ing. Marek Knápek
TATRAVAGÓNKA, a.s.
manager odboru údržby a energetiky

Ing. Kosa Pavol
Národná energetická spoločnosť, a.s.
Generálny riaditeľ

V podstate od 15 roku života stále v energetike od elektroenergetiky cez plynárenstvo až po prierezové energetické pele mele v SIEA. Pod dlhoročnom pôsobení vo verejnej službe (23 rokov v SIEA) v roku 2014 odchod do súkromného sektoru, stále však v energetike, teraz rozšírené o aspekt vplyvu energetických zdrojov na životné prostredie. Hlavné odborné zameranie na energetické audity, prípadové štúdie, štúdie realizovateľnosti a pod.

Ing. Kuliaček Peter
Viessmann s.r.o.
PMM pre alternativne zdroje

Projektant ÚK. V spoločnosti Viessmann s.r.o. pracuje 8 rokov, z toho 4 roky obchodno technický poradca, 4 roky ako manažér pre RES.

Ing. Lukošík Peter
CityEnergy s.r.o.
Konateľ a projektový manažér EM a EPC

LinkedIn Profil

V období 1983 – 2008 pracoval v USS Košice od pozície elektrikár až po vedúceho úseku elektroúdržby. 2012 – 2013 AB Facility na pozícii projektového manažéra pre EM a EPC. 1.1.2014–31.7. 2014 Cofely a.s. na pozícii projektového manažéra pre EM a EPC. Od 8/2014 doteraz SZČO a konateľ CityEnergy s.r.o.

Ing. Máček Robert
Enviros, s.r.o.
Konzultant

Po skončení štúdia chemického inžinierstva na STU v Bratislave pôsobil niekoľko rokov v spoločnostiach Biocel Paskov, a.s. a Komterm, a.s., kde sa zaoberal teplárenstvom a výrobou elektrickej energie. Od roku 2011 pracuje v spoločnosti Enviros, s.r.o., ktorá patrí v Českej republike a na Slovensku k lídrom v poradenstve v oblasti energetickej efektívnosti.

Ing. Marada Miroslav, MBA
ENESA a.s. – dceřiná společnost firmy ČEZ ESCO, a.s.
Člen představenstva a obchodní ředitel

LinkedIn Profil

V roce 1990 ukončil studium na Moskevském energetickém institutu a do roku 2000 působil v ČEZ a.s. a ve ŠKODA PRAHA a.s. nejdříve v technických pozicích provozu jaderných elektráren a později jako manažer marketingu. V období let 2000 až 2005 pracoval v teplárenském holdingu MVV Energie CZ s.r.o. Od března 2006 je obchodním ředitelem a členem představenstva společnosti ENESA a.s., předního poskytovatele energetických služeb metodou EPC v ČR.

Ing. Masničáková Miroslava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný referent

Som absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore výživa ľudí. Od roku 2007 pôsobím na Ministerstve životného prostredia ako odborný referent. V súčasnosti sa zaoberám problematikou biologicky rozložiteľných odpadov, kuchynských a reštauračných odpadov a evidenciou odpadov.

Ing. Michlík Ján
Slovanet a.s.
Manažér pre stratégiu

LinkedIn Profil

Po skončení šúdia na Technickej Univerzite v Košiciach (2005) založil spoločnosť AmiTel, s.r.o. ktorá v tom čase vybudovala najväčšiu metropolitnú optickú sieť na Slovensku. Po zlúčení so spoločnosťou Slovanet pracoval najprv ako produktový manažér a neskôr ako riaditeľ úseku podpory predaja. Koncom roka 2015 sa po presunutí na oddelenie stratégie venuje najdôležitejším projektom spoločnosti (IoT, cloud aplikácie, OTT a pod.).

JUDr. Mucha Lukáš
M-Market reality, s.r.o.
Technický a investičný riaditeľ

LinkedIn Profil

Absolvent práva a finančnej matematiky, od roku 2011 technický riaditeľ v sieti potravín CBA Slovakia,a.s. , od roku 2013 tiež technický a investičný riaditeľ v skupine M-Market,a.s.

Ing. Nagy Peter
EUROVEA, a.s.
Technický manažér

Absolvent Stavebnej fakulty STU Bratislava s elektrotechnickým stredoškolským vzdelaním v oblasti slaboprúdových zariadení. Pracoval na technicko- bezpečnostnom dohľade na VD Gabčíkovo a investičnej výstavbe Slovnaft a.s.. Od roku 2008 pôsobí v oblasti správy nehnuteľnosti. Posledné 4 roky riadi team zodpovedný za prevádzku objektu EUROVEA.

Ing. Oravec Gabriel
CHASTIA s.r.o.
Projektový manažér

LinkedIn Profil

Po ukončení štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pracoval na pozícii energetik - analytik v spoločnosti Dalkia a.s., kde mal na starosti analýzy a vyhodnotenia zdrojov tepla za mesto Poprad. Od roku 2011 pracuje pre spoločnosť CHASTIA s.r.o. ako projektový manažér, kde sa venuje hlavne zákazníkom z oblasti výroby a distribúcie tepla.

Ing. Orlovský Milan, MBA
KOOR s.r.o.
Konateľ, zodpovedný za obchod a financie

Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu.

Ing. Orovnický Vladimír
Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s.r.o.
Managing director

LinkedIn Profil

Som absolventom Strojníckej fakulty STU v BA. Mám 20 ročnú prax s HVAC problematikou. Pre spoločnosť DACE pracujem 15 rokov a z toho vyše 7 rokov na pozícií managing director. Súčasne som aj členom predstavenstva Slovenkého zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Ing. arch Pasiar Michal
Acrea s.r.o.
CEO / architect

LinkedIn Profil

V združení BIM asociácia Slovensko zastáva pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Milan
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
IMTR – Facility Manager

Ing. Russev Roman
Microsoft Slovakia s.r.o.
Audience Evangelism Manager

LinkedIn Profil

Ing. Souhrada Richard
Cushman&Wakefield
Head of Asset Management Slovakia

Richard Souhrada je vedúci oddelenia správy nehnuteľností v C&W na Slovensku. Do Cushman & Wakefield nastúpil v roku 2007, v oblasti správy nehnuteľností pracuje viac ako 10 rokov. Richard momentálne koordinuje správu nehnuteľností a to konkrétne maloobchodných, kancelárskych a skladových, čo konkrétne zahŕňa: nákupné centrum City Arena v Trnave, nákupné centrum Cassovia v Košiciach, kancelárske budovy v Bratislave: Park One, Office Box, Europeum a skladové priestory v Bratislave. Predtým Richard pracoval ako manažér správy nehnuteľností a komerčný projektový manažér pre Cushman & Wakefield. Taktiež bol zodpovedný za portfólio 4 nákupných centier na Slovensku pre medzinárodného klienta.

Ing. Špalková Viera, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Štátny radca

Absolventka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Od roku 2011 pôsobila ako špecialista pre nakladanie s odpadmi v Slovenskej agentúre životného prostredia, od roku 2014 pracuje na Odbore odpadového hospodárstva MŽP SR. Spolupracuje s Regionálnym centrom Bazilejského dohovoru na Slovensku v oblasti nakladania s odpadmi.

Ing. Stanek Igor
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. Už 9. rok ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Szabová Andrea, PhD.
AS Property, s.r.o. / FM Institute Slovakia s.r.o.
konateľ

LinkedIn Profil

Má vyše 10 ročnú prax v oblasti property a facility managementu. V roku 2006 úspešne ukončila PhD. štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave s dizertačnou prácou na tému Programy obnovy – financovanie obnovy bytového fondu. V rokoch 2006-2010 pracovala v spoločnosti AXIMA Services, a.s. ako Property Manager a 2010-2013 v spoločnosti Cushman&Wakefield Property Services ako Senior Property Manager. Bola zakladajúcim členom Slovenskej Associácie Facility Managementu (SAFM). Je konateľkou spoločností AS Property, s.r.o. a FM Institute Slovakia s.r.o.

Ing. Váňa Přemysl
EUROVEA, a.s.
Finančný riaditeľ

LinkedIn Profil

Po skončení studia na Českém vysokém učení technickém v Praze působil několik let v oblasti analýz, a oceňování nemovitostí. Od roku 2003 se začal věnovat finančnímu kontrolingu, později finančnímu řízení a property managementu kde pracuje od roku 2010.